A MAX funkció használata

A statisztikában egy adatkészletben a maximális érték a minta legnagyobb megfigyelésének értéke. Használhatja a MAX funkció hogy megtaláljuk a legnagyobb értéket az adatértékek halmazából.

Képlet:

= MAX(szám1, [szám2], …)Magyarázatok:

– Az 1-es szám kötelező;

– [szám2], …: az elsőtől eltérő számok nem kötelezőek.

Figyelmeztetések:

A MAX függvény megszámolja a számokat, tömböket vagy hivatkozásokat, amelyek számokat tartalmaznak, míg az üres cellákat vagy a szöveges értékeket tartalmazó cellákat figyelmen kívül hagyja.

Példa: Mennyi a maximális jövedelem a C oszlopban?

=MAX(C2:C6)
A maximális bevétel 100 835 dollár.

Jegyzet: Ha a cellák olyan hibaértékeket vagy szöveget tartalmaznak, amelyeket nem lehet számokká fordítani, a MAX függvény hibákat ad vissza.