Az IF funkció használata

IF függvény az egyik a legnépszerűbb Excel-funkciók . A függvény egy értéket ad vissza, ha egy feltétel igaz, és egy másik értéket ad vissza, ha hamis.

Képlet:

= IF(logikai_teszt, érték_ha_igaz, [érték_ha_hamis])Magyarázat:

– Logikai_teszt szükséges, a tesztelés feltétele.

– Az érték_ha_igaz értéke kötelező, az az érték, amelyet vissza kell adni, ha a logikai_teszt IGAZ.

– A Value_if_false opcionális, a visszaadandó érték, ha a logikai_teszt HAMIS.

Figyelmeztetések:

– A függvény 0-ra (nullára) tér vissza, ha nincs érték_ha_igaz vagy érték_ha_hamis argumentum

– A függvény visszaadja a #NAME? hiba, ha a képlet hibásan van írva.

= IF(A2=A3, 'ugyanaz', 'különböző')
= IF(A3=A4, 'ugyanaz', 'különböző')

Ha A2 = A3, a függvény 'ugyanazt' ad vissza, ellenkező esetben a függvény 'eltérőt' ad vissza. Az 'Excelnotes' az A2-ben ugyanaz, mint az 'Excelnotes' az A3-ban, az eredmény 'ugyanazt' adja vissza.

Ha A3 = A4, a függvény 'ugyanazt' ad vissza, ellenkező esetben a függvény 'eltérőt' ad vissza. Az A3-as „Excelnotes” eltér az A4-es „Excelnotes.com”-tól, az eredmény „más”-t ad vissza.

Letöltés: IF függvény